RODO i Ochrona Twoich Danych Osobowych

Ochrona Twoich danych osobowych i postępowanie z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) jest naszym priorytetem.

Masz możliwość pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych w obrębie uprawnień wynikających z przepisów prawa. Sposób przetwarzania Twoich danych, dbałość o ich bezpieczeństwo oraz sposób ich udostępniania są jasno i przejrzyście przez nas określone.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego, napisz do nas na adres info@psiastkarnia.pl w temacie wpisując ABI.

Skąd mamy Twoje dane?

Jesteśmy w posiadaniu Twoich danych, ponieważ dokonałeś zakupów w sklepie Psiastkarnia (dalej nazywanym „Psiastkarnią” lub „Sklepem”) lub złożyłeś zamówienie/ zapytanie poprzez naszą stronę (www.psiastkarnia.pl oraz wszystkie związane z nią podstrony), lub należącą do nas stronę w mediach społecznościowych (na platformie Facebook: www.facebook.com/psiastkarnia oraz Instagram: www.instagram.com/psiastkarnia), lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Psiastkarni lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Psiastkarni.

Administratorem danych osobowych jest Paulina Domańska, Aleja Wilanowska 5/ 9, 02-765 Warszawa, NIP: 113 254 33 76, Regon: 142513413, zwana dalej „Administratorem” lub „Psiastkarnia”.

Psiastkarnia umożliwia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez mail: info@psiastkarnia.pl, wpisując w temacie ABI lub pisemnie, na adres rejestrowy firmy, tj. Paulina Domańska, Aleja Wilanowska 5/ 9, 02-765 Warszawa.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych:

Korzystając z naszych usług lub kupując produkty, lub nawiązując kontakt w inny sposób zakładający przekazanie danych osobowych wyrażasz zgodę, abyśmy przetwarzali Twoje dane w następujących celach:

a) Założenia i prowadzenia Twojego konta na stronie Psiastkarnia - podstawą przetwarzania Twoich danych jest w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację Regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwia Ci również dostęp do przekazanych przez Ciebie danych, do historii Twoich zakupów, udziału w programie lojalnościowym, wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe – możesz dokonać zakupów bez konieczności zakładnia konta, jednak jest konieczne do wykonania umowy i czynności z niego wynikających;

b) Realizacji umów sprzedaży towarów i usług ze Sklepu - podstawą przetwarzania Twoich danych jest w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia i zakupu. Dane te konieczne są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych towarów; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy, która bez ich podania nie może być zrealizowana;

c) Realizacji procesów reklamacyjnych oraz zwrotu towarów - podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do realizacji procesu reklamacji i jej prawidłowego rozpatrzenia, który nie może być bez tego zrealizowany;

d) Komunikacji mailowej informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług w Sklepie, ofert promocyjnych – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, która nie jest obowiązkowa i możesz ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane lub klikając w link, zawarty w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlową. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej wypowiedzenia.

e) Komunikacji smsowej informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług w Sklepie, ofert promocyjnych – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, która nie jest obowiązkowa i możesz ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej wypowiedzenia.

f) Komunikacji na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania oraz remarketingu. Komunikaty są przygotowane w oparciu o analizę Twoich historycznych zakupów – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie, zarówno towarów własnych Administratora, jak innych Producentów.

g) W celach marketingowych - na podany przez Ciebie adres dostawy możemy wysyłać z różną częstotliwością czasową produkty lub informacje o ofercie Psiastkarni. W tym wypadku podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Psiastkarni, polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie, zarówno towarów własnych Administratora, jak innych Producentów.

h) W celu analizy danych statystycznych dla wewnętrznych potrzeb biznesowych Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Psiastkarni, polegający na zbieraniu i analizowaniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności Sklepu i dostosowywanie jakości i zakresu świadczonych usług do potrzeb klientów Sklepu.

i) W celu potwierdzenia wykonania umów i zobowiązań, dochodzenia roszczeń lub obrony przed oskarżeniami czy roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Psiastkarni, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Sklepu.

Co jest konieczne, a co dobrowolne?

Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, skontaktuj się z nami. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas przypomnimy Ci o konieczności aktualizacji danych wysyłając wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Twojej zgody. Do Ciebie należy decyzja czy i jakie dane nam udostępniasz, pamiętaj jednak, że dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia. Nie podanie wymaganych przez nas danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli wyrazisz taką zgodę, będziesz mógł ją cofnąć w każdym czasie.

Udostępnianie danych podmiotom współpracującym:

Przy wykonywaniu umowy będziemy udostępniali Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z nami w zakresie realizacji umowy, w tym:

a) spedycji i dostawy zakupionych produktów, w zależności od wybranej przez Ciebie formy dostawy:
a. EPAKA Sp. z o.o. Sp. k.,
b. DHL (marka pod firmą Deutsche Post AG)
c. Poczta Polska SA d. InPost S.A.
e. Ewentualnym innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Ciebie towarów w Sklepie

b) Realizacji płatności za zakupione towary lub usługi, w zależności od wybranej przez Ciebie formy płatności:
a. jednej z powyższych firm spedycyjnych, w przypadku formy płatności „za pobraniem”,
b. Blue Media S.A. dla wybranej płatności przelewem natychmiastowym poprzez płatności Shoper,
c. Dreamcommerce S.A. właścicielowi platformy Shoper, świadczącej usługę silnika systemu Sklepu oraz dostarczającemu płatności Shoper,
d. Ewentualnym innym operatorom płatności, z którymi w przyszłości nawiążemy współpracę w celu realizacji płatności wynikających z umowy zakupu przez Ciebie towarów lub usług w Sklepie.

c) W ramach wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez Ciebie adres e-mail, udostępnimy Twoje dane podmiotom świadczącycm usługę wysyłki naszego newslettera:
a. Mailchimp® (pod firmą The Rocket Science Group)
b. Ewentualnym innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi marketingu na rzecz Psiastkarni.

d) W zakresie koniecznym do utrzymania systemu Sklepu oraz hostingu:
a. Dreamcommerce S.A. właścicielowi platformy Shoper,
b. Home.pl,
c. Ewentualnym innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi utrzymania systemu na rzecz Psiastkarni.

e) Właściwym organom prawa w zakresie i w celu niezbędnym do wykonywanych czynności prawnych, na pisemny wniosek organów do tego uprawnionych.

Pamiętaj, że przekazane przez Ciebie Twoje dane osobowe, nawet w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta czy też wycofania zgody na ich przetwarzanie, mamy prawo zachować i przetwarzać w zakresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków, wywiązania się z umowy, dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami i oskarżeniami, które mogłyby być przeciwko nam skierowane, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia ich powierzenia.

Twoje dane, które nam powierzasz zabezpieczone są na wiele sposobów. System Shoper.pl, z którego korzystamy w Sklepie Psiastkarnia posiada szereg zabezpieczeń systemowych mających na celu minimalizację ryzyka wycieku danych lub ich zniszczenia.
System Shoper.pl posiada zabezpieczenia antyspamowe, antywirusowe, tworzenie kopii zapasowych na bezpiecznym serwerze, wysoki poziom szyfrowania połączenia i przesyłu danych HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracujemy ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, który posiada certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo danych ważne jest po obu stronach, dlatego regularnie sprawdzaj i aktualizuj swój system operacyjny. Stosuj zabezpieczenia typu firewall oraz programy antywirusowe, z regularnie aktualizowaną bazą danych. Regularny przegląd systemów informatycznymi i ich aktualizacja oraz aktywny monitoring krytycznych punktów systemu pozwala nam ograniczyć ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

Twoje prawa zgodnie z RODO:

Wg. RODO przysługuje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, m.in.:

a) Prawo do informacji, o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku pytań zasze możesz skontaktować się z nami na podane powyżej sposoby,

b) Prawo modyfikacji i aktualizacji danych:
a. Jeżeli założyłeś konto w Sklepie - poprzez panel i swoje konto w Sklepie możesz modyfikować i aktualizować swoje dane osobowe,
b. Jeżeli nie założyłeś konta w Sklepie - skontaktuj się z nami mailowo lub drogą pocztową z żądaniem dostępu do Twoich danych – przekażemy Ci zwrotnie informacje jakie Twoje dane przetwarzamy, a jeżeli będziesz mieć takie życzenie, zaktualizujemy je zgodnie z Twoim żądaniem.

c) Usunięcia danych – możesz usunąć swoje konto lub zgłosić nam takie żądanie, zgodnie ze wskazówkami powyżej. Pamiętaj jednak o możliwości pozostawienia przez nas danych do np. wspomnianej wcześniej potrzeby realizacji obowiązku prawnego lub dochodzenia/ obrony w sytuacji roszczeń kierowanych przeciwko nam.

d) Ograniczenia przetwarzania danych

e) Sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych.

Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych będą przez nas rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania Twojej korespondencji. W tym terminie udzielimy Ci odpowiedzi lub poinformujemy o uzasadnionym wydłużeniu terminu i wyjaśnimy jego przyczyny. W przypadku wątpliwości co do tożsamości nadawcy korespondencji możemy poprosić o jej potwierdzenie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, zawsze masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl